Už valstybei priklausančios įmonės „Projektų ekspertizė“ akcijas pasiūlyta 1,21 mln. eurų

2023-10-25

Įvyko Turto banko organizuotas 100 proc. UAB „Projektų ekspertizė“ akcijų paketo viešas aukcionas. Jame pirkėjas už akcijas pasiūlė 1,21 mln. eurų. Užbaigus sandorį, šios lėšos bus pervestos į valstybės biudžetą.

Sandoris bus užbaigtas, kai jam pritars Privatizavimo komisija ir bus pervesta visa suma pasiūlyta už akcijas. Šios įmonės akcijos sudomino penkis potencialius pirkėjus, kurie įsigijo dokumentų rinkinius. Akcijos atitieks pirkėjui pasiūliusiam 1,21 mln. eurų kainą. 

UAB „Projektų ekspertizė“ yra įsikūrusi pačioje Vilniaus širdyje, A. Vienuolio g. 6, įmonei nuosavybės teise priklausančiame biure. Joje dirba kiek daugiau nei 20 darbuotojų. Pagrindinė įmonės veikla – inžinerija ir su tuo susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė. Įmonei suteikta teisė būti statinio projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu. Taip pat ji atestuota melioracijos statinių ekspertizei, melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti iki 2028 m. rugsėjo 5 d.

Šiuo metu Turto bankas yra paskelbęs dar dviejų įmonių valstybei priklausančių akcijų paketų viešus aukcionus. Valstybei priklausantis 96,5 proc. UAB „Šilutės veislininkystė“ akcijų paketas parduodamas už 712 590 eurų pradinę kainą. Pagrindinė bendrovės veikla – grynaveislių mėsinių galvijų vertinimas, mėsinių galvijų mišrūnų auginimas, veislių bulių, turinčių galvijų veislės pažymėjimus, pardavimas ir kt.

Valstybei priklausantis UAB „Šilutės polderiai“ 81,02 proc. akcijų paketas parduodamas už 1 104 840 eurų pradinę kainą. Pagrindinė šios įmonės veiklos kryptis – polderių sistemų aptarnavimas, kelių, pėsčiųjų takų, siurblinių, sausinamojo tinklo ir kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas bei rekonstrukcija, kiti statybos rangos darbai.

Abiejų įmonių akcijų paketų aukcionai numatyti lapkričio 8 d. Daugiau informacijos apie šiuos aukcionus pateikiama Informaciniame biuletenyje.