Viešojo sektoriaus įmonės bei įstaigos atsisakė beveik 80 tūkst. kv. m nereikalingo ploto

2023-06-19
Vilniaus policijos administracinis pastato Sietyno gatvėje projektas finansuojamas lėšomis gautomis pardavus valstybei nereikalingą turtą.

2022-aisiais daugiausiai nekilnojamojo turto atsisakė policijos komisariatai, švietimo sektoriaus viešosios įstaigos, valstybės įmonės bei įstaigos. Iš viso per 2022 metus 52 viešojo sektoriaus įstaigos Turto bankui perdavė 291 objektą, iš viso 78,1 tūkst. kv. m ploto.

Į šį perduoto turto skaičių nepatenka inžineriniai statiniai ir kitoks turtas. Štai praėjusiais metais Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos Turto bankui perdavė net 77 tvenkinius esančius Prienų bei Ignalinos rajonuose. Iki bus pasirengta šių tvenkinių pardavimui, dalis jų buvo išnuomoti.

Tarp daugiausiai turto perdavusių įstaigų Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, atsisakęs beveik 9,2 tūkst. kv. m ploto. Visas šis turtas bus parduodamas, o lėšos skiriamos Klaipėdos apskrities vyriausiojo komisariato pastato plėtros bei Vilniaus policijos administracinio pastato Sietyno g. statyboms.

Antroje vietoje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras atsisakęs kiek daugiau nei 9 tūkst. kv. m ploto, trečiojoje – jau kurį laiką tarp lyderių išliekanti valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, perdavusi 8,9 tūkst. kv. m ploto. Toliau rikiuojasi Registrų centras ir švietimo sektoriaus viešosios įstaigos.

„Nekilnojamojo turto atsisakymas atspindi pokyčius vykstančius valstybės bei savivaldybių įstaigose bei įmonėse. Siekiama didesnio efektyvumo, atsisakoma veiklai nereikalingo turto. Trečdalis perimamo turto bus parduodama ir gautomis lėšomis finansuojami valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybų projektai. Savo ruožtu mes taip pat įvertiname perimamą turtą ir tam tikrais atvejais suremontuojame bei pritaikome kitų įstaigų veiklai“, – teigia Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Didžioji dalis Turto bankui perduoto turto bus parduodama, o gautos lėšos nukreipiamos valstybės turto atnaujinimo projektams finansuoti arba pervedamos į valstybės biudžetą.

Dalis perimto turto yra pritaikoma kitų valstybės įstaigų veiklai. Tarp tokių pavyzdžių galėtų būti 2022 m. gruodį iš Valstybinės miškų urėdijos perimtas 2,5 tūkst. kv. m bendro ploto pastatų kompleksas Marijampolėje, Vilkaviškio g. 71. Dalis jo (502 kv. m) bus remontuojama ir pritaikoma kitų valstybės įstaigų veikiančių Marijampolėje reikmėms, taip pat svarstomos likusios šio turto dalies pritaikymo arba pardavimo galimybės.

Valstybės institucijos, valstybės įmonės, įstaigos ir organizacijos, taip pat savivaldybės valdančios valstybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise, kiekvienais metais atlikdamos nekilnojamojo turto inventorizaciją, ir nustačiusios nereikalingą, ar savo funkcijų atlikimui nebenaudojamą valstybės nekilnojamąjį turtą, siekdamos racionalaus jo panaudojimo, įstatymu įpareigotos jį perduoti Turto bankui.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.