Vyriausybei pristatyta 2021 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita

2022-11-23

Finansų ministerija šiandien Vyriausybei pristatė 2021 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurią parengė VĮ Turto bankas. Ataskaita rodo, kad nuosekliai vykdomas valstybės nekilnojamo turto (VNT) optimizavimas, atsisakant nereikalingo turto, o centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) srityje įgyvendinamos turto valdymo efektyvinimo priemonės, įskaitant energetinio efektyvumo sprendimus. Naujovė 2021 m. VNT ataskaitoje – savivaldybėms perduoto VNT valdymo apžvalga. 

„Įgyvendinant centralizuoto turto valdytojo funkcijas, be nuolat vykdomų nereikalingo valstybei turto perėmimo ir realizavimo veiklų, Turto bankas didelį dėmesį skyrė centralizuotai valdomo AVNT energetinio efektyvumo didinimui. Suplanuotos įvairios priemonės, dalis jų jau taikoma, pavyzdžiui, apšvietimo sistemų modernizavimas, šilumos punktų atnaujinimai ir kt. Tai padės sutaupyti dešimtis milijonų kilovatvalandžių“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Pokyčiai valstybės nekilnojamo turto valdyme 

2021 m. dėl aktyvių ir rezultatyvių VNT objektų pardavimų valstybės VNT objektų skaičius Lietuvoje sumažėjo 1,7 proc. ir sudarė daugiau 26,9 tūkst. objektų, kurių bendras plotas – 9,5 mln. kv. metrų. Šio turto likutinė vertė – 3 236,17 mln. eurų, jį valdo 481 valstybės institucija ir įstaiga.

VNT sudėtis pagal nekilnojamojo turto (NT) paskirtį iš esmės nekito 6-erius metus iš eilės. 2021 m. pab. duomenimis, daugiausia valstybė turėjo mokslo (20 proc.) ir administracinės paskirties VNT (18 proc.). Gyvenamosios paskirties VNT sudaro 11 proc. viso VNT, gamybos ir sandėliavimo bei gydymo – po 10 proc.

Valstybinės įstaigos toliau atsisako nereikalingo nekilnojamojo turto, kuris perduodamas VĮ Turto bankui. 2021 m. VĮ Turto bankui 2021 m. perduota 57 tūkst. kv. metrų plotą užimantys 203 nenaudojami VNT objektai. Per 6 metus Turto bankui valstybės turto valdytojai perdavė 3 375 nenaudojamus NT objektus.  

Perteklinio turto atsisakymas per 2021 m. valstybei suteikė 53,4 mln. eurų naudos. 408 tūkst. eurų sutaupyta dėl VĮ Turto banko valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) ploto mažinimo (-26,8 tūkst. kv. metrų), optimizavimo ir efektyvaus jo naudojimo. 

Pernai valstybei nereikalingo turto parduota už rekordinę sumą – 50,8 mln. eurų, 2020 m. pardavimo pajamas viršijant daugiau nei 2,5 karto. Išnuomoto valstybės NT rodikliai 2021 metais gerėjo: valstybė išnuomojo 20,5 tūkst. kv. metrų daugiau VNT ploto (viso 339 tūkst. kv. metrų) ir gavo beveik 2 mln. eurų daugiau nuomos pajamų nei 2020 m. – iš viso 14,12 mln. eurų. 

Centralizuotai valdomas valstybės turtas

VĮ Turto bankas – yra tik vienas iš 481 Lietuvoje registruoto VNT valdytojų ir 2021 m. pabaigoje valdė 12,4 proc. – apie 1,2 mln. kv. metrų iš 9,5 mln. kv. metrų. Likusį 8,3 mln. kv. metrų VNT plotą valdė kiti valdytojai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, įvairios valstybės įmonės bei kitos valstybės institucijos.

Iš 718,4 tūkst. kv. m. centralizuotai valdomo AVNT (centralizavimas baigtas 2020 m.) 518 tūkst. kv. m. yra  valdytini, t.y., skirti aprūpinti valstybės institucijas, išlaikyti portfelyje ir palaikyti/kelti jo vertę, 155 tūkst. kv. m. – parduotini, dar 46 tūkst. kv. m. – jau priimti sprendimai parduoti/ perduoti savivaldybei.

VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomo AVNT bendros išlaikymo sąnaudos 2021 m. iš viso siekė 19,2 mln. eurų. VNT ploto optimizavimas ir efektyvus jo naudojimas lemia pastatuose suvartojamos energijos ir vandens kiekio pokyčius. 2021 m. VĮ Turto banko valdomą AVNT plotą sumažinus 26,8 tūkst. kv. metrų, per metus suvartota apie 5 proc. mažiau elektros ir šilumos energijos bei vandens. Atsižvelgiant į planuojamą VĮ Turto banko valdomo VNT kiekio mažinimą, 2022 m. elektros ir šilumos energijos bei vandens suvartojimas bus sumažintas dar apie 5 proc. Dėl įgyvendinamų energijos taupymo priemonių (apšvietimo ir kondicionavimo sistemų keitimo, šilumos punktų modernizavimo ir darbo grafikų reguliavimo ir kt.) planuojama Turto banko valdomuose pastatuose per 2023-2024 metus sutaupyti papildomai apie 15 mln. kWh.

VĮ Turto bankui keliami tikslai toliau mažinti AVNT plotus ir jų išlaikymo sąnaudas, gerinti AVNT pastatų būklę bei užtikrinti valstybės institucijų poreikius. Iki 2030 m. ketinama iki 30 proc. sumažinti centralizuotai valdomo AVNT portfelio plotą ir tuo pačiu apie 28,5 proc. sumažinti metinius AVNT išlaikymo kaštus. Bus siekiama turėti ne mažiau kaip 85 proc. geros būklės, neperteklinį AVNT portfelį.

Kaip savivaldybės valdo joms perduotą VNT

2021 m. ataskaitoje atskiras dėmesys yra skiriamas ir savivaldybių patikėjimo teise valdomo VNT apžvalgai – vertinama, ar savivaldybės joms perduotą VNT naudoja Vyriausybės sprendimuose nurodytoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti. Ši nauja skiltis ataskaitoje įtraukta įgyvendinant Valstybės kontrolės valstybinio audito rekomendaciją.

2021 m. ataskaita rodo, kad kol kas situacija nėra gera – Turto bankas stebės, kaip savivaldybės įgyvendins ketinimus keisti šią situaciją. 2021 m. pabaigoje savivaldybės patikėjimo teise iš viso valdė beveik 1,3 tūkst. VNT objektų, kurių bendras plotas – beveik 47,7 tūkst. kv. metrų. Vertinimo metu nustatyti 92 atvejai, kai savivaldybės perduotą VNT naudojo ne Vyriausybės sprendimuose nurodytoms valstybinėms funkcijoms įgyvendinti. Didžiausias toks atvejų skaičius nustatytas Kauno m. savivaldybėje – 19 atvejų, Joniškio r. savivaldybėje – 8 atvejai, Kauno r, Širvintų r. ir Švenčionių r. savivaldybėse – po 6 atvejus. 

Apie 2021 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą:

Ataskaitoje pateikiami duomenys apie VNT apimtis, jo išlaikymo sąnaudas, sandorius, taip pat apžvelgiamas išsinuomotas ir savivaldybėms priklausantis NT, kuriuo naudojasi institucijos, vykdydamos joms pavestas valstybės funkcijas. 

Visą 2021 m. valstybės turto valdymo ataskaitą rasite čia.

LR Finansų ministerijos pranešimas.