Sandėliavimo paskirties pastatas, Vilkaviškio g. 71, Marijampolė, Marijampolės sav.

Preliminari nuomos kaina be PVM
€676.78 mėn.
Preliminari 1m2 nuomos kaina be PVM
€2.17 m2/mėn.
Plotas
311.88 m2
Patalpų indeksas
-
Aukštas
1
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra (atjungta), Vandentiekis, kanalizacija - Nėra, Šildymas - Nėra
Kita
Nuomos objektas planuojamas parduoti preliminariai 2025 m. IV ketvirtį. Nuomininkas, norėdamas turėti elektros energiją nuomojamame Objekte, turės savo lėšomis atlikti elektros jėgos linijos atvedimą (įrengimą) nuo Nuomotojo nurodytos pajungimo vietos ir įrengti elektros instaliaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr. Nuomininkas savo lėšomis, suderinęs su Nuomotoju, turės įsirengti kontrolinę elektros apskaitą.
Kontaktai
Jurgita Kavaliauskienė
Mob. telefonas
+37062058131