Administracinės (poilsio) paskirties pastatas ir kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), Žemaitės g. 6, Palanga, Palangos m. sav.

Žemaitės g. 6, Palanga, Palangos m. sav.
Konkurso tipas
E-Nuoma
Pradinė nuomos kaina be PVM
€4868/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€4.3107 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€4.2159 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
1129.26 m2
Nuomos terminas
2026-01-31

Nuomojamas 1 129,26 kv. m. ploto administracinės (poilsio) paskirties pastatas su ir kitais inžineriniais statiniais (kiemo įrenginiais). Pastatas nuomojamas esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) patalpas įsirengti pagal savo poreikius.

Paskirtis
Administracinė
Nuomojama veiklai
Administracinei veiklai (pagal pastato patalpų eksplikacijos duomenis). Poilsio veiklai (pagal pastato patalpų eksplikacijos duomenis). Nuomos objektas taip pat gali būti naudojamas kitoms veikloms, kurios yra nurodytos Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 51 punktuose, jei nuomos objekto naudojimas atitiks kitas šiuose punktuose nustatytas sąlygas.
Apžiūros laikas

2024-05-17 – 2024-05-24, 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki apžiūros.

Unikalus Nr.
2597-6002-0016, 2597-6002-0027
Žymėjimas plane
1B3p, k-k1
Paruošimas nuomai
Nuomos objektas laisvas
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra, Vandentiekis, kanalizacija – Yra, centriniai, Šildymas – Yra, centrinis
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Nuomininkas savo vardu sudarys sutartis su Komunalinių paslaugų teikėjais ir už Nuomos objekte suteiktas Komunalines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Komunalinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

1.Mokesčius už Nuomos objekte suteiktas Komunalines/Eksploatacines paslaugas Nuomotojas apskaičiuoja vadovaudamasis Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2023-05-29 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl valstybės įmonės turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų (patalpų) bendro naudojimo patalpų priskyrimo pagrindinėms patalpoms ir išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo bei paskirstymo pastatų (patalpų) naudotojams, aprašo patvirtinimo“: https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/sanaudu-apskaiciavimas.pdf arba kitu, tuo metu galiojančiu aktualiu  Nuomotojo  lokaliniu teisės aktu.

2.Nuomos objektas ir Žemės sklypas, kuriame yra Nuomos objektas, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

3.Nuomininkas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Nuomotojo raštu jam pateikto kvietimo, sudaryti Žemės sklypo nuomos sutartį, gavimo dienos privalo Nuomotojui pateikti visus reikalingus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, kuriuos Nuomininkas, kaip Nuomos objekto Nuomininkas, vadovaudamasis teisės aktų, reglamentuojančiais valstybinės Žemės sklypų nuomą, reikalavimais, privalo atlikti tam, kad su Nuomininku būtų sudaryta Žemės nuomos sutartis. Žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma bei žemės sklypo nuomos kaina nustatoma vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais valstybinės žemės nuomą.

4.Panaikinti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.6.5 punktą.

5.Papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas 9.11 punktu ir išdėstyti jį taip:

„9.11. Nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus trečiajam asmeniui, Sutartis lieka galioti naujam savininkui iki Sutarties termino pabaigos, tai yra iki 2026-01-31.“

6.Pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.5.4. punktą ir jį išdėstyti naujai:

„9.5.4 kai išnuomoto turto reikia valstybės funkcijoms atlikti, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (nesikreipiant į teismą) raštu įspėjęs Nuomininką ne mažiau kaip prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo.“

Konkurso tipas
E-Nuoma
Dalyvių registravimo pradžia
2024 05 22, 0:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2024 05 24, 23:59
Konkurso vykdymo data ir laikas
2024 05 29, 9:00 - 2024 05 30, 13:59
Dokumentų pateikimo vieta
https://evarzytines.lt/evs
Konkurso vykdymo vieta
https://evarzytines.lt/evs
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 14604
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 17669.84
Dalyvio registravimo mokestis
€ 50
Nuomos kainos didinimo intervalas
€ 150
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Arūnas Sėlenis
Mob. telefonas
+37062017484
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Alma Labutytė
Mob. telefonas
+37061846169