Maitinimo paskirties patalpos, Lukiškių g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lukiškių g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Konkurso tipas
Konkursas
Pradinė nuomos kaina be PVM
€1199.98/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€5.37 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€6.50 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
223.46 m2
Nuomos terminas
3 metai
Patalpų indeksas
Patalpos: nuo 2-10 iki 2-17, plotas 192,77 kv. m.

Nuomos objektui yra priskiriama dalis, turtiniam vienetui (unikalus Nr. 4400-1655-6146:2505, žymėjimas plane 1B5b), kuriame yra Nuomos objektas, priskirto bendro naudojimo patalpų ploto – 30,69 kv. m., proporcingai tenkanti pagrindinių patalpų nuomojamam plotui.

Viso nuomojamas plotas 223,46 kv. m.
Aukštas
1

Nuomojamos 223,46 kv. m. maitinimo paskirties patalpos, maitinimo veiklai vykdyti. Patalpos nuomojamos esamos būklės, tačiau nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) įsirengti patalpas pagal savo poreikius.

Paskirtis
Maitinimo
Nuomojama veiklai
Maitinimo veiklai
Įrengimas
Įrengtos
Apžiūros laikas

Apžiūros data ir laikas 2023-03-07 – 2023-03-13, 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki apžiūros.

Unikalus Nr.
4400-1655-6146:2505
Žymėjimas plane
1B5b
Paruošimas nuomai
Nuomos objektas laisvas
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra, Vandentiekis, kanalizacija - Yra, centrinis, Šildymas - Yra, centrinis
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Komunalines paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Nuomos sutarties (toliau - Sutartis) projekto Priede Nr. 2.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

1.Atsižvelgiant į Nuomos objekto inžinerinių sistemų būklę, sudarius Nuomos objekto nuomos sutartį, Nuomotojas savo lėšomis atliks šių inžinerinių sistemų remontą, kurio vertė gali siekti iki 4 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumą.

2.Dėl konkrečiai Nuomotojo remontuotinų inžinierinių sistemų, remonto kainos, apimties, atlikimo termino ir kitų sąlygų Nuomininkas su Nuomotoju susitars atskiru rašytiniu susitarimu, sudarius Nuomos objekto nuomos sutartį.

3.Nuomininkui ir Nuomotojui sudarius susitarimą dėl inžinierių sistemų remonto, Nuomininkas nuo Nuomos objekto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo 3 mėnesius apmoka tik Nuomotojo pateiktas sąskaitas už Komunalinius mokesčius ir už suteiktas Eksploatacines paslaugas pagal Sutarties Priedą Nr. 2.

4.Į nuomojamas patalpas patenkama per atskirą įėjimą.

5. Nuomininkas yra atsakingas už patalpų plane pažymėtų 2-3, 2-4, 2-5 aprūpinimą, nuomininko klientams reikalingomis, higienos priemonėmis (pav. popieriniai rankšluosčiai, tualetinis popierius ir pan.).

Konkurso tipas
Konkursas
Dalyvių registravimo pradžia
2023 03 17, 9:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2023 03 23, 15:00
Konkurso vykdymo data ir laikas
2023 03 24, 11:00
Dokumentų pateikimo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Konkurso vykdymo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 3599.94
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 4355.93
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Živilė Pilinkienė
Mob. telefonas
+37068797070
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Aida Čeičienė
Mob. telefonas
+37067442800