Sandėliavimo ir archyvavimo paskirties patalpos, Rotušės g. 12, Biržai, Biržų r. sav.

Rotušės g. 12, Biržai, Biržų r. sav.
Konkurso tipas
Konkursas
Pradinė nuomos kaina be PVM
€115.23/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€0.65 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€0.79 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
177.27 m2
Nuomos terminas
3 metai.
Patalpų indeksas
Pagrindinės patalpos (pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis):

R-10, sandėlis (4,28 kv. m.), su b. n. p., viso nuomojamas plotas 5,77 kv. m.

R-11, sandėlis (40,85 kv. m.), su b. n. p., viso nuomojamas plotas 54,90 kv. m.

R-12, archyvas (26,13 kv. m.) su b. n. p., viso nuomojamas plotas 35,11 kv. m.

R-13, archyvas (21,22 kv. m.), su b. n. p., viso nuomojamas plotas 28,51 kv. m.

R-14, archyvas (39,43 kv. m.), su b. n. p., viso nuomojamas plotas 52,98 kv. m.

Aukštas
Rūsys

Nuomojamos 177,27 kv. m. ploto sandėliavimo ir archyvavimo paskirties patalpos. Patalpos nuomojamos esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) įsirengti pagal savo poreikius.

Paskirtis
Sandėliavimo
Nuomojama veiklai
Sandėliavimo ir archyvavimo veiklai, pagal aukščiau nurodytus patalpų pavadinimus.
Įrengimas
Įrengtos.
Apžiūros laikas

Apžiūros data ir laikas 2022-12-09 – 2022-12-15, 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki apžiūros.

Unikalus Nr.
4400-2743-8840:9802
Žymėjimas plane
1B2p
Paruošimas nuomai
Nuomos objektas laisvas.
Nuoma dalimis
Nuomos objektas yra skaidomas ir Dalyvis gali pateikti Paraišką dėl: R-10, R-11, R-12 (šios patalpos nuomojamos kartu) ir/arda R-13, R-14 (šios patalpos nuomojamos kartu) patalpų nuomos.
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra, Vandentiekis, kanalizacija - Yra, centrinis, Šildymas - Yra, centrinis
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas elektros energijos tiekimo paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais. Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

1.Žemės sklypas ir pastatas, kuriame yra Nuomos objektas, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

2. Patekimas į nuomojamas patalpas darbo dienomis (I-IV nuo 8.00-17.00 val. V nuo 8.00-15.45).

Konkurso tipas
Konkursas
Dalyvių registravimo pradžia
2022 12 21, 9:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2022 12 28, 15:00
Konkurso vykdymo data ir laikas
2022 12 29, 13:00
Dokumentų pateikimo vieta
VĮ Turto bankas, Vilniaus g. 16, 01402, Vilnius
Konkurso vykdymo vieta
VĮ Turto bankas, Vilniaus g. 16, 01402, Vilnius
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 345.69
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 418.29
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Monika Gaižauskienė
Mob. telefonas
+37069537751
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Aida Čeičienė
Mob. telefonas
+37067442800