Turto bankas

Modernizacijos projektai

Turto bankas šiuo metu vykdo daugiau nei 50 mln. eurų vertės valstybei priklausančių administracinių pastatų modernizacijos programą.

Darnumas

Turto banko veiklos misija – neatsiejama nuo darnaus vystymosi siekių. Įmonė vadovaujasi Jungtinių Tautų „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ principais, kuriuos įgyvendina integruodama į strateginius veiklos tikslus ir veikloje taikomas priemones.

TOP NT pasiūlymai

Turto banko 2024-ųjų metų įdomiausi nekilnojamojo turto visoje šalyje pasiūlymai – objektai investicijoms, verslui, asmeninėms reikmėms.

card image

Atviri valstybės turto duomenys

Turto bankas administruoja Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS), kurioje skelbiami duomenys apie sandorius valstybės turtu.

Energinis efektyvumas

Turto banko įgyvendinamos energinio efektyvumo priemonės, valstybės įstaigų energijos suvartojimo bei taupymo rodikliai.

Įmonių privatizavimas

Turto bankas organiozuoja valstybės valdomų įmonių akcijų privatizavimą. Taip pat šioje skiltyje skelbiami savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių įmonių akcijų aukcionai.

Pardavimai

Valstybei nebereikalingas, paveldėtas ar bešeimininkis nekilnojamasis turtas yra parduodamas viešų aukcionų metu, kuriuose gali dalyvauti visi pageidaujantys. Už parduotą turtą gautos pajamos keliauja į valstybės biudžetą arba skiriamos valstybės turto atnaujinimui.