Klientų aptarnavimo standartas

Nuo 2020 liepos 6 d. Turto valdymo departamentas savo veikloje pradėjo taikyti Klientų aptarnavimo standartą (KAS). Naujasis standartas apima pagrindinius santykių su klientais aspektus, darbuotojų elgesio normas, o taip pat informacijos bei įsipareigojimų valdymą.

KAS aprašoma, jog darbuotojo ryšys su klientu turi remtis trimis esminiais principais – teisingumu, objektyvumu ir nešališkumu. Vadovaujantis šiais principais bendraujama su klientais, valdomos jų užklausos telefonu ir elektroniniu paštu, organizuojamas proaktyvus bendravimas.

Standarte dėmesys skiriamas ir darbuotojų aprangai bei elgesiui, taip pat jo nusiteikimui atliekant savo pareigas. Tikimasi, kad šie principai ne tik padidins Turto banko klientų pasitenkinimą, tačiau ir padės mūsų darbuotojams valdyti situacijas, spręsti konfliktus ir priimti pačius optimaliausius sprendimus.