Klientų aptarnavimo standartas

2023 m. birželį patvirtintas naujas Turto banko klientų aptarnavimo ir bendradarbiavimo standartas.

Šio Standarto nuostatos tampa įpročiu ir mūsų darbo dalimi. Kiekvieno mūsų indėlis į bendrų susitarimų laikymąsi duoda teigiamų bendravimo ir bendradarbiavimo pokyčių visos Įmonės mastu bei orientaciją į tą patį tikslą.

Standartas skirtas ne tik klientus aptarnaujantiems darbuotojams, jis yra aktualus visiems Įmonės darbuotojams, todėl visi darbuotojai yra įtraukti į Standarto e. mokymus.

Į naują klientų aptarnavimo ir bendradarbiavimo standartą yra sudėti pagrindiniai dalykai, susiję su mandagaus, pagarbaus, etiško, visuotinai priimtino elgesio normomis. Standarte aprašyti darbo principai, elgesio normos, išskiriant kas svarbiausia įvairiuose aptarnavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo etapuose su klientais ir kolegomis.

Atitikties Standartui (kokybės) stebėsena – tai kiekvieno mūsų tobulėjimo ir kokybės gerinimo procesas. Ar laikomės susitarimų, ar kokybė gerėja – galime atsakyti pasitikrinę esamą situaciją. Kokybės stebėsena Įmonėje atliekama slapto kliento metodu.

KAS aprašoma, jog darbuotojo ryšys su klientu turi remtis trimis esminiais principais – teisingumu, objektyvumu ir nešališkumu. Vadovaujantis šiais principais bendraujama su klientais, valdomos jų užklausos telefonu ir elektroniniu paštu, organizuojamas proaktyvus bendravimas.