Remontai ir remontų kriterijai

Šiuo metu daugiau kaip pusė centralizuotai valdomo administracinio valstybės nekilnojamojo turto yra blogos arba patenkinamos būklės. Todėl vienas prioritetinių tikslų – palaipsniui gerinti pastatų ir patalpų būklę, taip gerinant darbo sąlygas viešojo sektoriaus darbuotojams bei paslaugų kokybę klientams.

Mūsų tikslas per artimiausią dešimtmetį suformuoti efektyvų, neperteklinį administracinio valstybės nekilnojamojo turto portfelį, kurio ne mažiau kaip 85 procentus sudarytų geros būklės turtas, naudojamas valstybės įstaigų funkcijoms atlikti. Atlikę administracinio turto centralizaciją, įvertinę jo būklę, suskirstėme jį į valdytiną ir parduotiną. Į parduotiną turtą neinvestuojame, jo netikslinga atnaujinti, nes jis bus parduodamas, o gautos lėšos bus skiriamos valdytino turto atnaujinimui ir palaikymui. Valdytinas turtas yra tas, kuris nuomojamas valstybės įstaigoms. Siekiame jį išlaikyti mūsų portfelyje ir didinti jo vertę. Būtent tokie turtai yra modernizuojami, atnaujinami ir remontuojami.

Kaip atsirinkome, kurie turtai yra valdytini? Vadovautasi sąnaudų taupymo, maksimalaus turto panaudojimo, konsolidavimo į administracinio turto grupes pagal institucinį ar sinergijos tarp įstaigų kriterijus (darbuotojų ir (arba) klientų požiūriu) principais. Formuodami valdytino turto portfelį siekiame:

 • valdyti visą pastatą, o ne atskiras jo dalis, nes valdant visą pastatą lengviau užtikrinti tinkamą jo priežiūrą ir atnaujinimą;
 • valdyti kuo mažesnį objektų skaičių mieste arba regione, nes konsolidacija didesniuose objektuose sumažintų išlaikymo išlaidas;
 • valdyti tokį administracinį turtą, kurį finansiškai geriausia išlaikyti portfelyje, užtikrinant efektyvų jo panaudojimą, valstybės įstaigų darbuotojų patogumą ir reikalavimus darbo vietoms;
 • valdyti administracinį turtą, turintį ekonominę ir (arba) kultūrinę išliekamąją vertę;
 • valdyti administracinį turtą, kuriam priskirtame valstybinės žemės sklype ateityje būtų racionalu vykdyti naujo pastato statybą;
 • mažinti administracinio valstybės nekilnojamojo turto koncentraciją Vilniaus miesto istoriniame senamiestyje.

Remontų kriterijai

Aukščiau išvardinti tikslai ir sąlygos lemia, kurie turtai yra atnaujinami ir remontuojami. Nustatant remontų eilę atsižvelgiama ir vertinami šie patalpų kriterijai:

 • pastatas modernizuojamas ar ne;
 • pastatas lieka ar ne valdytino turto portfelyje;
 • kabinetinio ir bendrojo ploto santykis pastate
 • specialieji klientų poreikiai
 • reprezentacinė svarba
 • taikomi ar ne nuotolinio ar hibridinio darbo principai
 • inžinerinių sistemų būklė ir būtinybė jas atnaujinti
 • kabinetinio ploto ir bendrųjų patalpų atnaujinimo būtinybė
 • pastato atitikimas normoms ir teisės aktų reikalavimams
Administracinio valstybės nekilnojamojo turto portfelio būklė, tūkst. kv. metrų 2021 m. balandis