Valymo ir priežiūros paslaugų standartas

Švari, saugi, higieniška ir reprezentatyvi darbo ir klientų aptarnavimo aplinka – vienas svarbiausių reikalavimų, kuriuos mums kelia mūsų klientai. Laikydamiesi galiojančių teisės normų ir aktų, rūpindamiesi patalpų ir teritorijos naudotojais parengėme atskirą patalpų ir teritorijos švaros, valymo ir priežiūros paslaugų standartą. Jis ne tik prisideda prie švarios ir saugios aplinkos palaikymo bei užtikrina valymo paslaugų sutarties kokybės kontrolę.

Vienas iš šio standarto tikslų – įvardinti aiškius lūkesčius ir reikalaujamus rezultatus valymo paslaugoms, suvienodinti skirtingų organizacijos patalpų ir lauko teritorijos naudotojų požiūrį, mažinti šališkumą ir didinti objektyvumą organizacijos ir tiekėjo atžvilgiais, taip pat suteikti galimybę tiekėjui aiškiai įsivertinti ir suprasti minimalius reikalavimus valymo ir priežiūros paslaugoms. Šiuo standartu turi vadovautis Turto banko paskirti asmenys ir tiekėjas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus. Šis standartas eliminuoja arba minimizuoja šališkumo problemą, kadangi jame detalizuojami vieningi reikalaujami rezultatai, kokybės lygiai, įskaitant visus Turto banko valdomus ir administruojamus objektus.