Valstybės lūkesčiai

Finansų ministerija lūkesčius Turto banko veiklai nustato ketverių metų laikotarpiui. Turto bankas savo veiklą privalo vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, turi vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis bei gerosiomis praktikomis.

Plačiau

Esminiai įmonei keliami tikslai ir funkcijos:

  • įgyvendinti centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą,
  • vykdyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybes teise priklausančių akcijų privatizavimą
  • išieškoti skolas valstybei ir administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus,
  • administruoti bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas.

Tikimasi, kad Turto bankas bus valdomas efektyviai ir ilgainiui taps profesionalia, modernia, aukštos kokybės valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas teikiančia įmone, galinčia aprūpinti valstybės institucijas ir įstaigas joms reikalingu nekilnojamuoju turtu, efektyviai ir skaidriai vykdančia centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą ir kitas jai pavestas funkcijas.


Vienas svarbiausių rodiklių, kuriuos turi pasiekti Turto bankas, yra optimizuoti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto apimtis. Tai reiškia, kad valstybė siekia turėti tik tiek administracinės paskirties turto, kiek jo reikia valstybės funkcijoms atlikti.


Turto bankas privalo išlikti finansiškai tvarus, didinti teikiamų paslaugų apimtį, efektyvumą ir kokybę, tačiau kartu mažinti teikiamų paslaugų savikainą. Kartu Turto bankas siekia tapti į kliento poreikius orientuota įmone.
Įmonėje turi būti taikomos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės, turime taikyti gerosios valdysenos praktiką.


Visi šie Turto bankui keliami tikslai negali būti įgyvendinti be įsitraukusių ir savo darbą mylinčių darbuotojų. Todėl vienas svarbiausių tikslų, kam skiriama ypač daug dėmesio – darbuotojų įsitraukimo didinimas.

Turto bankas, atsižvelgdamas pavestus specialiuosius įpareigojimus ir funkcijas, valstybės lūkesčius, esamą situaciją ir jau pasiektus rezultatus, kasmet peržiūri savo strategiją. Žemiau pateikiami svarbiausi Turto banko strateginiai tikslai.