Pasaulinė Motinos Žemės diena. Turto banko indėlis į aplinkosaugą

2024-04-22

Minint tarptautinę Motinos Žemės dieną, Turto bankas pristato kasmetinę tvarumo ataskaitą. Kompleksiškai taikytos priemonės ir veiksmai 2023 metais Turto bankui leido sumažinti suvartojamos energijos kiekį net 13 proc., o valdom nekilnojamojo turto portfeliui COemisiją – 12 proc. (t. y. 7,5 kg CO2 / m2), lyginant su 2022 m.

Prisidėti prie aplinkosaugos ir taršos mažinimo Lietuvoje siekiame, kasmet keldami vis daugiau tikslų, įgyvendiname įvairiausių sprendimų ir vis aiškiau suprantame, kokią didelę įtaką galime daryti aplinkosaugai, kai savo veiklą vykdome vadovaudamiesi tvarumo principais.

Siekdamas konkrečių rezultatų aplinkosaugos srityje Turto bankas atsisako energetiškai neefektyvių pastatų, modernizuoja pastatus ir didina jų energinį efektyvumą, taiko įvairias technines priemones bei sistemas, kurios leidžia racionaliai vartoti energiją, mažina taršą.

Kompleksiškai taikytos priemonės ir veiksmai 2023 metais Turto bankui leido sumažinti suvartojamos energijos kiekį net 13 proc., o valdom nekilnojamojo turto portfeliui COemisiją – 12 proc. (t. y. 7,5 kg CO2 / m2), lyginant su 2022 m.

Nuo 2021 metų į Turto banko pastatus tiekiama tik žalioji elektros energija. Energijos iš atsinaujinančių šaltinių vartojimas ir toliau išlieka kaip vienas įmonės tvarumo tikslų.

Įmonės strategijoje esame numatę siekti valdomų biurų pastatų ploto optimizavimo. To siekti raginame ir mūsų klientus – teikiame pasiūlymus, ieškome bendrų sprendimų, sekame ir analizuojame statistinius duomenis, skelbiame informaciją apie didžiausią pažangą pasiekusias valstybines institucijas bei įstaigas, ieškome gerosios praktikos pavyzdžių viešajame sektoriuje ir versle tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

Bendros pastangos ir veiksmai duoda konkrečių rezultatų. Įmonės duomenimis, vien tik keičiant energijos vartojimo įpročius galima sutaupyti iki 15 proc. energijos. Tuo galėjome įsitikinti, kai 2022 m. pabaigoje – 2023 m. pradžioje organizavome energijos taupymo akciją „putinOut“, į kurią įsitraukė keliasdešimt valstybės institucijų ir įstaigų.

Turto banko skaičiavimais, kasmet atsisakant nereikalingo ploto, modernizuojant valstybės turtą, diegiant modernias sistemas ir tiekiant žaliąją energiją pastatams, viso įmonės valdomo NT portfelio CO2 emisija galėtų mažėti apie 10 proc.

Prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo prisidedame mokydamiesi ir keisdami savo elgseną, organizuojami ir dalyvaudami bendroje veikloje kartu su klientais. Medelių „netyčiukų“ persodinimas, sveikatingumo ir energijos taupymo iniciatyva su žingsniavimo iššūkiu „Laiptynės“, paukščiams skirtų inkilų iškėlimas parke, popierinių dokumentų atsisakymas, kasdienis atliekų rūšiavimas biure ir namuose – visa tai skirta mūsų nuostabios planetos, mūsų namų išsaugojimui.

Ypatingos dienos proga kviečiame susipažinti su 2023 m. Turto banko tvarumo ataskaita.